Mis on IP aste?

KAITSEASTE IP (International Protection)

IEC60529 standardi kohaselt koosneb elektriseadmete kaitseastme tunnus järgmistest osadest:

 

1. IP-kaitseastme tähistus

2. Esimene number näitab kaitstust puudutamise ja tahkete osade (näiteks tolm) eest.

3. Teine number näitab kaitstust vee eest

 

Esimene number

0          seadme ehitus on lahtine, kaitsmata

1          seade on kaitstud vähemat 50mm tahkete osade eest (näiteks kaitstud ka käega puudutuse eest)

2          seade on kaitstud vähemat 12mm tahkete osade eest (näiteks kaitstud ka näpuga puudutuse eest)

3          seade on kaitstud vähemat 2,5mm tahkete osade eest

4          seade on kaitstud vähemat 1mm tahkete osade eest

5          seade on kaitstud tööd kahjustava tolmu eest

6          seade on täielikult kaitstud tolmu eest

 

Teine number, kaitse vee eest

0          seadme ehitus on lahtine, vee eest kaitsmata

1          püstloodis tilkuv vesi ei ole seadmele ohtlik

2          kuni 15 kraadise nurga all tilkuv vesi ei ole seadmele ohtlik

3          kuni 60 kraadise nurga all tilkuv vesi ei ole seadmele ohtlik

4          mistahes suunast pritsiv vesi ei ole seadmele ohtlik

5          mistahes suunast voolikust pritsitav vesi ei ole seadmele ohtlik

6          mistahes suunast pritsitav tugev veejuga ei ole seadmele ohtlik

7          lühiajalisel kuni 1m sügavusel vee all olemisel ei tungi seadmesse kahjulikul määral vett

8          seadet võib hoida vee all tootja poolt määratud tingimustel

9          seade on kaitstud lähedalt, kõrge surve ja kõrge temperatuuriga veejugade vastu