Kliendilepingud

 

Kliendilepingu sõlmimise avalduse  ja krediidipiiri muutmiste avalduse palume allkirjastada selleks volitatud isiku poolt ning esitada oma lähimasse SLO esindusse või saata posti teel SLO Tallinna müügikeskusesse Kesk-Sõjamäe aadressil märksõnaga "krediidihaldur"

Lepingute ja avalduste käsitlemise aeg on ca 2 tööpäeva alates dokumentide jõudmisest SLO valdusesse. 
Lepingutega seotud lisaküsimustele vastuste saamiseks pöörduge lähimasse SLO esindusse või kontakteeruge krediidihalduriga.
Palume tutvuda ka SLO Eesti üldiste lepingutingimustega

Kliendilepingu sõlmimise avalduse inglise keeles leiate siit

Kätlin Mark, krediidihaldur

katlin.mark@slo.ee , tel 6 272 207

 
 

Pakendijäätmed
SLO Eesti poolt müüdud kaupade pakendijäätmeid saab tagastada Eesti Taaskasutusorganisatsiooni (ETO) kogumispunktidesse. Info kogumispunktide täpse asukoha Eesti maakondade lõikes leiate aadressilt http://www.rohelinepunkt.ee

 

Kasutatud valgusallikate (lampide) kogumine
SLO Eesti poolt müüdud valgusallikaid (päevavalguslampe, kompaktseid päevavalguslampe, kõrgrõhulahenduslampe ning madalrõhunaatriumlampe) saab tasuta tagastada Eesti Elektroonikaromu kogumispunktidesse. Vastuvõetavatele lampidele koguselisi piiranguid ei ole. Vastuvõetavad lambid peavad olema terved (ei ole purunenud) ning ei tohi olla määrdunud (õli, pori, vms). Valgusallikate kogumiskohad leiate aadressilt: http://www.elektroonikaromu.ee/doc/kogumiskohad.xls

 

Elektri- ja elektroonikajäätmed, kasutatud akud ja patareid
SLO Eesti poolt müüdud kaupade elektri- ja elektroonikajäätmeid, akusid ja patareisid saab tagastada MTÜ EES-Ringlus kogumispunktidesse ja väiksemates kogustes SLO Eesti müügikontoritesse. Info kogumispunktide täpse asukoha Eesti maakondade lõikes leiate aadressilt http://www.eesringlus.ee/ või saates päringu aadressil info@eesringlus.ee.